دسته: سند ٢٠٣٠

حجاب اجباری؛ پخش اعترافات اجباری یکی از معترضان در ماجرای اتوبوس بی‌آر‌تی

به تازگی ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویت نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است، یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی آر تی، توسط رسانه…