برچسب: اجرای اعدام

تلاش سازمان‌یافته برای اعدام آروین قهرمانی، کودک‌مجرم یهودی

آروین قهرمانی (ناتانل)، کودک‌مجرمِ محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و عضو جامعه یهودیان کُردستان که در سن ١٧ سالگی با اتهام انتسابی قتل، بازداشت و بعدها به اعدام محکوم شده،…