برچسب: اعدام

یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزوین منتقل شد

یک زندانی در زندان قزوین که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، امروز چهارشنبه بیست دی، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی…