برچسب: اعدام

دادگاه انقلاب ارومیه؛ زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار به اعدام محکوم شدند

زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. مرکز رسانه ای قوه قضاییه مدعی شد نامبردگان به اتهام افساد فی الارض از طریق مشارکت…