برچسب: تیر اندازی به کولبران

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد. به گزارش خبرگزاری رهانا به نقل از کولبر نیوز، روز چهارشنبه ۲۶…

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه

روز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه، یک کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه، زخمی شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل کولبر نیوز، روز پنجشنبه ۱۰ شهریور…

زخمی شدن چهار کولبر توسط نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه

شامگاه دوشنبه ۲۴ مرداد، چهار کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه، زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، شامگاه دوشنبه ۲۴ مردادماه…

زخمی شدن یک کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه

روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه، یک کولبر در مرز هنگه ژال بانه، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی زخمی شد. به گزارش خبرگزارسی هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۹…