نویسنده: حسن حمزه زاده حیقی

حسن حمزه زاده متولد سال ٦٥ در كرج ،كارشناس رشته عمران ساختمان و فعال حقوق بشر در ايران بوده و سعى دارم در اين راه بزرگ با قدم هاى كوچك و پيوسته در راستاى هدف خود كه آزادى و برابرى و رعايت تمامى قوانين حقوق بشرى در ايران ميباشد حركت كرده و باشد كه فعاليت هاي اين حقير در جهت آگاهى رسانى و افشاگرى كار آمد بوده و به اميد روزي كه طلوع خوشيد نويد بخش انسانيتى توام با حس آزادى و رهايى از ظلم و ستم نه تنها براي مردم ايران بلكه براى تمامى جوامع بشر باشد .

برگزاری دستکم ۶ تجمع اعتراضی/ اعتصاب رانندگان در دو واحد صنفی

مروز دوشنبه ۳۰ خردادماه، گروهی از کارگران اخراج شده شرکت آهن آجین پروژه‌ لیچینگ معدن سونگون ورزقان در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای…