برچسب: اعتصاب

تداوم اعتصاب مرتضی پروین در زندان اوین

مرتضی_پروین، فعال #ترک (آذربایجانی) علیرغم حال نامساعد جسمانی، سیزدهمین روز‌ از‌ اعتصاب خود را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین سپری میکند.مرتضی در ششمین روز از…