برچسب: اوین

علیرغم ناتمام ماندن درمان؛ فریبا اسدی به زندان اوین بازگردانده شد

فریبا اسدی، زندانی سیاسی روز پنجشنبه ۲۷ مرداد علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان، تنها یک روز پس از آنژیوگرافی قلب، به زندان اوین بازگردانده شد. وی روز دوشنبه ۲۴ مرداد،…

سه عضو یک خانواده بهائی جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند

افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی، امروز دوشنبه ۱۰ مرداد، در منزل خود در تهران، جهت اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان اوین…