برچسب: حبس

تهران؛ فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی در مجموع به سی سال حبس محکوم شدند

فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، زندانیان سیاسی که ١٨٠ روز اخیر را در زندان اوین سپری کرده‌اند، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، هریک به ١۵ سال زندان تعزیری محکوم…

سه متهم سیاسی مجموعا به۶۱ سال حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شدن

۲۵آبان ماه ۱۴۰۲#رضا_محمد_حسینی ، #محبوبه_رضایی و #سمانه_نوروز_مرادی ، متهمان سیاسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در پرونده ای مشترک مجموعا به ۶۱ سال و ده ماه حبس و محرومیت‌…