برچسب: فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در کاشان

امروز پنجشنبه ۶ مردادماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، یک کارگر در شهرستان کاشان حین انجام کار طی حادثه ای دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت…